Code 95

/Code 95
Code 952017-10-31T16:23:04+00:00

De code 95 is een aanduiding van vakbekwaamheid in het beroepsmatig besturen van voertuigen in verschillende categorieën. Deze code is te vinden op het rijbewijs zelf en staat achter de verschillende voertuigen waarvoor je bevoegd bent om te besturen. De code 95 krijg je op je rijbewijs wanneer je de basiskwalificatie haalt.

Wanneer de code 95 op je rijbewijs wordt geplaatst, dan is deze vijf jaar geldig, daarna kan deze verlengd worden door nascholing voor de code 95. Voor beroepschauffeurs is het verplicht om iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Wanneer je dit niet doet dan mag je niet meer beroepsmatig rijden. Het is dus van belang om op tijd met de nascholing te beginnen. Van de 35 uur nascholing moet minimaal één cursusdag een praktijktraining zijn, bijvoorbeeld over het ‘Het Nieuwe Rijden’ of ‘Schade Preventief Rijden’.

Nascholing Code 95: ons cursusaanbod

Rijschool van Bentum geeft onder andere de volgende cursussen voor nascholing code 95:

Digitale Tachograaf – dagcursus van 8.30 uur – 16.30 uur
Verkeerseducatie – dagcursus van 8.30 uur – 16.30 uur
Fysieke belasting – dagcursus van 8.30 uur – 16.30 uur
Lading zekeren – dagcursus van 8.30 uur – 16.30 uur
Klantgericht communiceren – dagcursus van 8.30 uur – 16.30 uur
VCA – dagcursus van 8.30 uur – 16.30 uur
Chauffeursdag – dagcursus 8.30 uur – 16.30 uur
BHV voor beroepschauffeurs – dagcursus van 8.30 uur – 16.30 uur

Daarnaast geven wij de praktijkcursus ‘Het Nieuwe Rijden’ of ‘Schade Preventief Rijden’.

Hiervoor zijn er 2 opties:

• Optie 1: Dagopleiding van 08.00 tot 16.00 uur samen met een andere kandidaat.
• Optie 2: E-Learning. Hierbij voltooi je voorafgaande aan de cursusdag 4,5 uur E-Learning (zelfstudie via laptop of pc) en op de cursusdag zelf rijd je 3 uur.

Ook geven wij een combinatie cursus ‘Actualisering Vakbekwaamheid Chauffeur’ waar onder andere de volgende zaken aan de orde komen: Lading Zekeren, BHV, Klantgericht Communiceren en Fysieke Belasting. Deze cursussen worden verdeeld over verschillende dagen van 8.30 uur – 16.30 uur. Het is niet verplicht om alle dagen te volgen, maar we adviseren wel om niet twee keer dezelfde dag te volgen.

Daarnaast hebben wij een aantal Weekopleidingen code 95 gepland staan. Bij deze cursus doen we de hele nascholing code 95 in één week, van maandag tot en met vrijdag, waarbij op woensdag de praktijktraining is, inclusief E-learning.

Vrijstelling voor code 95
Politiemensen, brandweerlieden en onder andere bestuurders van voertuigen in de agrarische sector die binnen een straal van 50 kilometer rijden hebben een vrijstelling van code 95. Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport is een complete lijst te vinden van de situaties waarin een vrijstelling mogelijk is. Mocht het zo zijn dat je in de juiste categorie valt en inderdaad een vrijstelling van code 95 kunt krijgen, houd er dan wel rekening mee dat je altijd aan moet kunnen (ook onderweg) dat je recht hebt op vrijstelling. Ongeacht het aantal uren en kilometers dat je op jaarbasis op de openbare weg rijdt: het is noodzakelijk om de code 95 te behalen. Tot juli 2015 gold er een vrijstelling voor bestuurders die onder de 12 uur reden, deze vrijstelling is echter te komen vervallen. Zorg er dus voor dat je altijd een geldige code 95 aanduiding op je rijbewijs hebt staan!

Afzonderlijke tarieven voor nascholing code 95
De tarieven voor de afzonderlijke onderdelen van de nascholing code 95 zijn:
• Nascholing code 95 digitale tachograaf €135,-
• Nascholing code 95 verkeerseducatie €135,-
• Nascholing code 95 fysieke belasting €135,-
• Nascholing code 95 lading zekeren €135,-
• Nascholing code 95 klant gericht communiceren €135,-
• Nascholing code 95 VCA basis €195,-
• Nascholing code 95 BHV voor beroepschauffeurs €175,-
• Nascholing code 95 actualisering vakbekwaamheid chauffeur €135,-
• Nascholing code 95 praktijkcursus het nieuwe rijden €275,-
• Nascholing code 95 praktijkcursus schadepreventief rijden €275,-
• Nascholing code 95 weekopleiding €750,-
Prijzen exclusief BTW

INFORMATIE RIJKSOVERHEID:

Per 1 juni 2015 verdwijnt de regelgeving die beroepschauffeurs geboren voor 1 juli 1955 vrijstelt van het bezitten van een basiskwalificatie en het volgen van nascholing. Deze wijziging is noodzakelijk omdat deze vrijstelling strijdig is gebleken met de Europese richtlijn vakbekwaamheid.

Tot 1 juni 2015 bestaat er voor deze groep chauffeurs nog wel de mogelijkheid om zonder nascholing de code 95 op het rijbewijs te krijgen, voor zover dat nog niet is gebeurd. Dit kan door het rijbewijs (eerder) te verlengen of om te wisselen. Voor het verlengen is een medische keuring en een Verklaring van geschiktheid van het CBR nodig.

Chauffeurs die kiezen voor verlengen krijgen het advies om voor 1 maart 2015 een Eigen Verklaring in te dienen bij het CBR. In dat geval wordt de garantie gegeven dat zij de code 95 voor 5 jaar op het rijbewijs krijgen, ook als zij pas na 1 juni 2015 de verklaring van geschiktheid ontvangen.

Daarnaast worden chauffeurs van voor 1 juli 1955, die in het verleden de nascholing vrijwillig hebben gedaan, in de gelegenheid gesteld deze gratis bij het CBR te laten registreren. De chauffeur kan dan aanspraak maken op een code 95 die vijf jaar geldig is.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de site van CBR/CCV en naar de klantenservice van CBR Wijziging  regelgeving  code 95.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de berichtgeving op website van het CBR.